Zahradní železnice Skalice nad Svitavou (ZŽS) se nachází na zadní zahradě u domu č.p.78

Obec Skalice nad Svitavou se nachází na okrese Blansko, asi 7 km od města Boskovice a asi 2 km od silnice č. 43 (Brno -Svitavy).

Obcí prochází železniční koridor  Praha - Česká Třebová - Brno - Břeclav. Rovněž z obce vychází místní železniční trať Skalice nad Svitavou - Chornice.

Dále obec je důležitým dopravním autobusovým uzlem.

Zahradní železnice o rozchodu 600 mm je dlouhá 165 m se dvěma vyhýbkami (8,5 m) a dvěma kusými kolejemi (18 m). Bližší je patrné z plánku tratě.

Byla postavena lokomotiva s motorem z trabenta a jeden vagon pro 4 dospělé nebo 6 dětí. Na dalším podvozku byl zbudován "spací vagon" z vyřazeného gauče.

Provozování zahradní železnice je nepravidelné. Většinou se provozuje na Silvestra za účasti spoluobčanú a jejich dětí.

Při provozu mně pomáhají moje  vnučky, které zastávají různé funkce a to průvodčí, výpravčí, hlasatelky, výdej jízdenek a pod.